ما را حمایت کنید
021-61931000 support@asr-gooyesh.com
 

عصر گویش پرداز، پیشرو در عرصه پردازش گفتار زبان فارسی

 

جدیدترین محصولات ما

 
 

 بیش از 12000 نسخه فروش نرم‌افزارهای ما

 
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
به ما بپیوندید و در طراحی و توسعه ابزارهای نوین پردازش زبان فارسی سهیم باشیدفرصت‌های شغلی