0

Cart

با کمک آریانا صدای خود را ماندگار کنید

تغییرات صدای انسان در طول زمان با توجه به تغییرات سن و بیماری، امری طبیعی است. حفظ و ماندگار کردن این صدا از آرزوهای دیرینه بشر بوده است. حال اگر این صدا طنین دلنوازی داشته باشد، ماندگار کردن آن بسیار ارزشمند خواهد بود.
بیماری نیز یکی از دلایل از بین رفتن صدای انسان است که ممکن است فرد پس از مدتی قادر به صحبت کردن نباشد، اگر بتوان با ابزاری مناسب، صدای فرد را مجدد تولید کرد این کار نیز بسیار ارزشمند خواهد بود.

با سامانه تبدیل متن به گفتار اختصاصی آریانا صدای خود را ماندگار کنید

کاربران آریانا با صدای اختصاصی : کلیه اشخاص از جمله افراد عادی، نویسندگان، گویندگان، صداپیشه‌ها، مدیران و …

ما به راه حل دست یافتیم

شرکت عصر گویش پرداز این آرزو را محقق کرده و افراد می توانند با اختصاصی کردن نرم افزار تبدیل متن به گفتار آریانا صدای خود را جاودانه نمایند. زین پس فقط کافیست متن مورد نیاز نوشته شود و سامانه اختصاصی آریانا آن را با صدای فرد بخواند.

7585

صداهای تولید شده

7594

چگونه صدای خود را ماندگار کنم؟

برای این منظور کافیست گوینده جملاتی از پیش تعیین شده را در محیط مناسب ضبط کرده و کارشناسان این شرکت پس از پردازش صداهای ضبط شده، محصول اختصاصی آریانا با صدای گوینده را مهیا می‌نمایند. فرآیند تولید صدای اختصاصی حدود 2 ماه زمان نیاز دارد. این صدای تولیدی در صورت داشتن کیفیت مناسب گویندگی می تواند قابل استفاده در بسته عمومی نرم افزار آریانا نیز قرار بگیرد.

همین حالا صدای خود را ماندگار کنید

حال اگر قصد جاودانه کردن صدای خود را برای آیندگان دارید با استفاده از این قابلیت، صدای اختصاصی تولید نمایید و آن را ماندگار کنید.

صدای ماندگار

آریانا سفارشی

ماندگار کردن صدا

صدای جاودانه
جاودانه کردن صدا

آریانا با صدای اختصاصی

آریانا اختصاصی