برنده نظرسنجی با موضوع “بزرگترین مزیت نرم افزار تایپ گفتاری نویسا” اعلام و در مراسمی یک نسخه از نویسا به ایشان اهدا گردید.

دراین نطرسنجی که با همکاری شرکت تخصصی نظرسنجی نت رای از تاریخ 26 آبان لغایت 10 آذرماه صورت گرفت، سوالی با موضوع بزرگترین مزیت نرم‎‌افزار تایپ گفتاری نویسا مطرح گردید که در نهایت نتایج زیر بدست آمد:

افزایش سرعت تایپ تا 3 برابر تایپ دستی(50 %)

تبدیل فایل‌های صوتی به متن(23.4 %)

دقت بالای تایپ متون تا 95%( 14.8%)

کاهش هزینه تایپ تا 50%(11.8%)