سومین دوره نمایشگاه تخصصی اقلام فنی – اطلاعاتی (نتفا) از تاریخ 25 بهمن 1395 به مدت 3 روز با مشارکت شرکت های فعال در این حوزه و با حضور شرکت عصر گویش پرداز جهت بازدید جامعه اطلاعاتی کشور برگزار گردید.