رونمایی نسخه 2 نرم‌افزار تایپ گفتاری زبان فارسی (نویسا) با قابلیت تشخیص صدای گوینده و متن‌خوان فارسی در نمایشگاه تله‌کام 2012 شاهد بازتاب بسیار خوبی در رسانه ها خبری بود که برخی اط آنها را در زیر مشاهده خواهید کرد

رونمایی نسخه 2 نرم‌افزار تایپ گفتاری زبان فارسی (نویسا) با قابلیت تشخیص صدای گوینده و متن‌خوان فارسی در نمایشگاه تله‌کام 2012 و بازتاب آن در خبرگزاری فناوران را در لین زیر بخوانید:

(مشاهده خبر)

گزارش گروه پژوهشی صنعتی آریانا از رونمایی نسخه 2 نرم‌افزار تایپ گفتاری زبان فارسی (نویسا) با قابلیت تشخیص صدای گوینده و متن‌خوان فارسی را در لینک زیر بخوانید:

(مشاهده خبر)

گزارش خبرگزاری سیتنا از رونمایی نسخه 2 نرم‌افزار تایپ گفتاری فارسی (نویسا) در نمایشگاه تله‌کام 2012 را در لینک زیر بخوانید:

(مشاهده خبر)

رونمایی نسخه 2 نرم‌افزار تایپ گفتاری زبان فارسی (نویسا) با قابلیت تشخیص صدای گوینده و متن‌خوان فارسی در نمایشگاه تله‌کام 2012 و گزارش ویژه سیتنا را در لینک زیر بخوانید:

(مشاهده خبر)

گزارش خبرگزاری ایسنا از رونمایی نسخه 2 نرم‌افزار تایپ گفتاری فارسی (نویسا) در نمایشگاه تله‌کام 2012 را از لینک زیر بخوانید:

(مشاهده خبر)