هادی ویسی

مدیرعامل

h (dot) veisi [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی، دانشکده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران
انتشار بیش از 40 مقاله علمی، 1 کتاب، 3 اختراع و بیش از 10 سخنرانی علمی
عضو بنياد ملي نخبگان ايران

2709

باقر باباعلی

مدیرفنی

b (dot) babaali [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی، دانشکده رياضی، آمار و علوم کامپيوتر، دانشگاه تهران

2896

محمد بحرانی

مدیرفنی

m (dot) bahrani [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف
انتشار بیش از 30 مقاله علمی، 3 اختراع و بیش از 10 سخنرانی علمی
عضو بنياد ملي نخبگان ايران

2714

خسرو حسین زاده

مدیرفنی، مدیر داخلی

kh (dot) hosseinzadeh [at] asr-gooyesh.com

 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
برنامه‌نویس و مدیر پروژه‌های مختلف نرم‌افزاری
انتشار بیش از 10 مقاله علمی در حوزه پردازش گفتار و پردازش زبان طبیعی

2717

محمدرضا حسینیان

مدیر اجرایی

m (dot) hosseinian [at] asr-gooyesh.com

 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(MBA)، دانشگاه علم و صنعت ایران

2719