0

Cart

5775

حسین صامتی

بنیان‌گذار

h (dot) sameti [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری: مهندسی برق، دانشگاه واترلو، کانادا، 1995

کارشناسی ارشد: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1988

کارشناسی: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1985

8272

محمدرضا حسینیان

مدیرعامل

m (dot) hosseinian [at] asr-gooyesh.com

 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(MBA)، دانشگاه علم و صنعت ایران

2709

هادی ویسی

مدیرفنی و عضو هیئت مدیره

h (dot) veisi [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی، دانشکده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران
انتشار بیش از 40 مقاله علمی، 1 کتاب، 3 اختراع و بیش از 10 سخنرانی علمی
عضو بنياد ملي نخبگان ايران

2714

محمد بحرانی

مدیرفنی و عضو هیئت مدیره

m (dot) bahrani [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف
انتشار بیش از 30 مقاله علمی، 3 اختراع و بیش از 10 سخنرانی علمی
عضو بنياد ملي نخبگان ايران

2717

خسرو حسین زاده

مدیرفنی و عضو هیئت مدیره

kh (dot) hosseinzadeh [at] asr-gooyesh.com

 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
برنامه‌نویس و مدیر پروژه‌های مختلف نرم‌افزاری
انتشار بیش از 10 مقاله علمی در حوزه پردازش گفتار و پردازش زبان طبیعی

2896

باقر باباعلی

مدیرفنی و عضو هیئت مدیره

b (dot) babaali [at] asr-gooyesh.com

 

دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت علمی، دانشکده رياضی، آمار و علوم کامپيوتر، دانشگاه تهران