پیکره متنی ناب پیکره‌ متنی بزرگ از مهم‌ترین نیازهای آموزش مدل‌های شبکه عصبی عمیق به خصوص شبکه‌های بر پایه ترنسفورمر است. ضرورت این مسئله به خصوص برای زبان‌های با منابع کمتر – مثل فارسی – بیشتر احساس می‌شود. ما، تیمی از آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و گفتار دانشگاه صنعتی شریف (به سرپرستی دکتر حسین صامتی) […]