مراسم رونمایی از نرم افزار تایپ گفتاری زبان فارسی نویسا نسخه ویژه بیانات مقام معظم رهبری برگزار شد.

گزارش تصویری این  مراسم را در ادامه مشاهده خواهید کرد.