هدف سامانه جستجوگر کلمات کلیدی در گفتار (واژه‌یاب)، جستجوی كلمات خاصی در سیگنال گفتار و ذخیره یا علامت گذاری قسمت مورد نظر و یا در مواردی انجام واکنشی متناسب است. همان گونه که می دانیم امکان جستجو در کامپیوترها یکی از قابلیت های مهم و مفید آنها محسوب می شود که امکان بازیابی اطلاعات ذخیره شده را فراهم می کنند. اما درحال حاضر، این امکان عمدتاً برای متن امکان پذیر است و قابلیت جستجو در محتواهای چندرسانه ای مانند صدا و ویدئو کمتر ممکن بوده است. با استفاده از سامانه جستجوگر کلمات کلیدی در گفتار (واژه‌یاب) امكان جستجو در محتواهای صوتی برای كاربر فراهم می شود. جستجوگر کلمات کلیدی (واژه‌یاب) می تواند به تنهایی یا به عنوان بخشی از سایر نرم افزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

مزایاکاربردها
  • دارای نرخ خطای پایین در تشخیص كلمات كلیدی
  • قابلیت جستجوی برخط (online)
  • قابلیت جستجوی برون خط (offline) و توانایی کار با فرمت های رایج صوتی
  • سرعت جستجوی بالا (بلادرنگ) در هر دو حالت برخط و برون خط
  • قابلیت اضافه كردن و یا تغییر دادن كلمات كلیدی توسط كاربر
  • قابلیت انجام جستجو به صورت مستقل از گوینده
  • امکان استفاده به صورت یک ماژول یا SDKبه عنوان یک قابلیت در سایر نرم افزارها
  • استخراج و طبقه بندی اطلاعات گفتاری (كاربرد در آرشیوهای صوتی)
  • سیستم های امنیتی (مانند ردیابی مکالمه های تلفنی و کنترل کانال های ماهواره ای)
  • كاربرد در سیستم دیكتة گفتاری برای تشخیص دستورات خاص کاربر