چه ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند در ارتقای روابط عمومی شرکت‌ها موثر باشند؟

تکامل مداوم هوش‌مصنوعی در روابط عمومی از آنجایی که هوش‌مصنوعی به تکامل خود ادامه می دهد، مطلع شدن از آخرین پیشرفت‌ها و ادغام ...

ادامه خواندن

چگونه می‌توان از هوش‌مصنوعی در بهبود استراتژی‌های روابط عمومی استفاده کرد؟

دورانی که هوش‌مصنوعی در روابط عمومی صرفاً یک مفهوم آینده‌نگر بود، گذشته است. امروزه در خط مقدم نوآوری قرار دارد، باعث ایجاد ت...

ادامه خواندن

خلق کتاب کودک توسط هوش مصنوعی | هوش مصنوعی در یک آخر هفته یک کتاب کودک نوشت و آن را تصویرگری کرد

عمار رشی (Ammaar Reshi) در حال تست با ChatGPT، چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی از OpenAI بود که شروع به فکر کردن در مورد راه‌هایی ...

ادامه خواندن