گفتار اگرچه در ظاهر، شامل پیامی از کلمات پشت سر هم است، اما در کنار آن شامل اطلاعاتی در مورد نوع زبان، وضعیت احساسی گوینده، جنسیت و به طور کلی هویت فرد می باشد. هدف شناسایی گوینده، استخراج اطلاعاتی از سیگنال گفتار که در بردارنده هویت منحصر به فرد گوینده است، می باشد. شناسایی گوینده شامل دو حوزه تعیین هویت و تصدیق هویت است که در تعیین هویت گوینده، فرد از روی صحبت کردن شناسایی می شود و در تصدیق هویت، ادعای فرد مبنی بر اینکه چه کسی است، تایید یا رد می شود. شناسا ، سامانه شناسایی گوینده از روی صدا است که می تواند در کاربردهای مختلف امنیتی و کنترل دسترسی، به تنهایی یا در کنار دیگر روش های امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند. شناسایی گوینده از روی صدا با توجه به اینکه صدای فرد همواره همراه وی بوده و معایبی مانند گم شدن و دزدیده شدن را ندارد و می تواند بدون حضور فیزیکی و از راه دور (مانند پشت تلفن) مورد استفاده قرار گیرد، به سایر روش ها مزیت دارد.

مزایاکاربردها
  • دقت و سرعت شناسایی بالا
  • قابلیت اجرا شدن به صورت برخط (Online) و برون خط (Offline)
  • امکان مدیریت (اضافه کردن و تغییر) گویندگان مورد نظر توسط اپراتور
  • امکان پردازش برخط خطوط تلفن و ماهواره (روی چندین خط هم زمان)
  • قابلیت اختصاصی شدن برای کاربردهای مختلف
  • کنترل دسترسی از راه دور و استفاده از گفتار به عنوان یک رمز عبور (ورود به داخل اتاق، دسترسی به رایانه یا دستگاه خاص، تایید اعتبار در تراکنش های تلفنی مانند تلفن بانک و … )
  • جستجو و شناسایی مجرمین از روی صدا
  • ردیابی مکالمات جهت شناسایی مظنونین (خط تلفن، ماهواره و … )
  • نظارت بر مکالمات و گفتگوها به منظور اعمال قانون