خلق کتاب کودک توسط هوش مصنوعی | هوش مصنوعی در یک آخر هفته یک کتاب کودک نوشت و آن را تصویرگری کرد

عمار رشی (Ammaar Reshi) در حال تست با ChatGPT، چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی از OpenAI بود که شروع به فکر کردن در مورد راه‌هایی ...

ادامه خواندن