چگونگی اعمال pre-trained Wav2Vec2.0 تشخيص خودكار گفتار در يك استاندارد ارتباطات كنترل ترافيك هوايی

مقدمه تشخیص خودكار گفتار (ASR) می تواند گفتار را به متون قابل خواندن توسط كامپیوتر ترجمه كند. در كنترل ترافیك هوایی(ATC) راه...

ادامه خواندن

مراسم رونمایی از سامانه تبدیل گفتار فارسی به نوشتار نسخه ویژه رهبری

مراسم رونمایی از نرم افزار تایپ گفتاری زبان فارسی نویسا نسخه ویژه بیانات مقام معظم رهبری برگزار شد. گزارش تصویری این  مراس...

ادامه خواندن